Ing. Jaromír Dlabač

Solární a teplovodní systémy

Příjem žádostí pro rodinné domy byl spuštěn 22.10.2015 a potrvá do vyčerpání stanovené alokace nebo do 31.12.2021. 

V případě zájmu Vám rádi poradíme a dotaci vyřídíme. 

Naše firma je zařazena v seznamu odborných dodavatelů - SOD      

 

Program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM je členěn do těchto základních oblastí podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících budov rodinných domů

 • A.0.-1. Hladina 1
 • A.2. Hladina 2
 • A.3. Hladina 3
 • A.4. Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • B.1. Dům s velmi nízkou energetickou náročností

 • B.2. Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie
 • B.3. Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

C. Efektivní využití zdrojů energie

 •  C.1. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

  • C.1.1. Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva
  • C.1.2. Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
  • C.1.3. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním 
   výměníkem
  • C.1.4. Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
  • C.1.5. Tepelná čerpadla systému voda - voda
  • C.1.6. Tepelná čerpadla systému země - voda
  • C.1.7. Tepelná čerpadla systému vzduch - voda
  • C.1.8. Plynové kondenzační kotle
 • C.2. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)

  • C.2.1. Kotle na biomasu s ruční dodákou paliva
  • C.2.2. Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
  • C.2.3. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním 
   výměníkem
  • C.2.4. Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
  • C.2.5. Tepelná čerpadla systému voda - voda
  • C.2.6. Tepelná čerpadla systému země - voda
  • C.2.7. Tepelná čerpadla systému vzduch - voda
  • C.2.8. Plynové kondenzační kotle
 • C.3. Instalace termických solárních systémů

  • C.3.1. solární systém pro přípravu teplé vody
  • C.3.2. solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění
 •  C.4. Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

   

  • C.4.1. centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
  • C.4.2. decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

 • C.5. Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy 

 

 

Dotace na výměnu kotle pro rodinné domy - dle spuštění VÝZVY v daném kraji

Výměna starého kotle za nový

 • Kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva
 • Zplyňovací kotel emisní třídy 4 nebo vyšší na tuhá paliva při současné instalaci akumulační nádoby 
  o celkovém objemu minimálně 55 l vodního objemu na každý kW instalovaného výkonu
 • Atmosférický nebo kondenzační kotel na plynná paliva                                  

Proč oslovit naši firmu ...

-   Zpracování nabídek zdarma

-   Poradenské služby

-   Snížíme Vaše náklady na bydlení

-   Kompletní řešení vytápění i chlazení domu

-   Dlouholetá zkušenost

-   Vyřízení dotací

-   Záruční i pozáruční servis

Rychlý kontakt

Ing. Jaromír Dlabač

Dolnozahradská 910/E

767 01 Kroměříž

Tel. +420 573 330 483

Mob. +420 602 433 147

Email: j.dlabac@email.cz